Kategoria: Edukacja Konkursu na Komiks „Ratujmy naszą planetę - komiks o superEKObohaterze”

Konkursu na Komiks „Ratujmy naszą planetę - komiks o superEKObohaterze”

2023-10-31

XVII edycja Powiatowego Konkursu na Komiks „Ratujmy naszą planetę - komiks o superEKObohaterze”

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie  ogłasza siedemnastą edycję  POWIATOWEGO KONKURSU  na  pod patronatem Starosty Stargardzkiego

ORGANIZATOR I CELE
* Organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie.
* Patronat Honorowy nad konkursem objął Starosta Stargardzki.
* Konkurs ma zasięg powiatowy, jest  cykliczny, odbywa się raz w roku.
* W edycji siedemnastej głównym założeniem  jest stworzenie komiksu pt. „Ratujmy naszą planetę - komiks o superEKObohaterze”.

Celem konkursu jest:
* szerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
* uwrażliwienie dzieci i młodzieży na tematy takie jak: działania człowieka zagrażające środowisku, ekologia i ochrona przyrody,
* propagowanie komiksu jako formy artystycznego wyrazu,
* rozwijanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży,
* doskonalenie umiejętności plastyczno-językowych,
* wymiana doświadczeń literacko - plastycznych między uczniami różnych typów  szkół.

UCZESTNICY
* Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół i zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
* uczniów szkół podstawowych (IV – VIII),
* uczniów szkół ponadpodstawowych.

ZASADY KONKURSU
* Przedmiotem konkursu jest stworzenie  komiksu opowiadającego o przygodach superEKObohatera, który ratuje świat przed katastrofą ekologiczną.
* Komiks może być wykonany dowolną techniką, np. rysunek, malarstwo, grafika komputerowa oraz inne techniki czytelne
plastycznie.
* Praca powinna być jednostronna, wykonana na planszy o formacie nieprzekraczającym 100 x 70cm.
* W nagłówku komiksu należy umieścić tytuł komiksu.
* Wszystkie prace konkursowe muszą być na odwrocie podpisane: imię i nazwisko autora pracy, nazwa szkoły, klasa i telefon kontaktowy.
* Przesłana praca winna  stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział  w konkursie, wcześniej niepublikowaną. W tej edycji konkursu
dopuszcza się  wykonanie pracy zespołowej, pod warunkiem, że stosowane będą techniki cyfrowe.
* Jury konkursowe przy ocenie prac kierować się będzie następującymi kryteriami: wartość plastyczna, poprawność językowa dialogów, ciekawe rozwinięcie> tematu, indywidualny charakter pracy i ogólny wyraz artystyczny, oryginalność własnej interpretacji tematu.
* Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę, która pozostaje  w dyspozycji organizatora i nie będzie odsyłana.
* Organizator nie zwraca nadesłanej pracy.
* Autor wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych i wizerunku w celach związanych z niniejszym Konkursem.

CZAS REALIZACJI
* Prace należy dostarczyć pod adres: Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie (czytelnia multimedialna, sala 39), Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard, z dopiskiem „Konkurs na komiks”)  do 10 grudnia 2023 r.
* Zwycięzcy zostaną zaproszeni wraz z opiekunami na uroczystość wręczenia nagród  w lutym 2024 r.
* Wszelkich informacji o organizacji konkursu udziela doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych Irena Zalewska, tel. 504 087 695.

NAGRODY
* Prace  konkursowe będzie oceniać  powołana przez organizatorów Komisja w dwóch kategoriach:
- uczniów  szkół podstawowych (IV – VIII),
- uczniów szkół ponadpodstawowych.

* Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Nadesłane prace  wykorzystane będą na wystawie pokonkursowej, która zostanie zaprezentowana w Starostwie Powiatowym w Stargardzie, a jej  otwarcie nastąpi w lutym 2024 r.

Dyrektor PODN
Jadwiga Roszak

Koordynator konkursu
Irena Zalewska

Zobacz cały kalendarz

Scroll to Top
Skip to content