Zapytanie ofertowe

1. Zapytanie ofertowe, opis – dokument PDF. 2. Przedmiar, wymiana podłóg – załącznik 1 PDF. 3. Formularz ofertowy – załącznik 2 PDF. 4. Umowa na wykonanie wykładzin – załącznik 3 PDF. 5. Rozpoznanie cenowe – załącznik 4 PDF.

Remont korytarza

1. Opis zapytania – remont korytarza – dokument PDF 1. 2. Zapytanie ofertowe – remont korytarza – dokument PDF 2. 3. Wybór oferty – remont korytarza – dokument PDF 3.

Budowa łącznika

1. Ogłoszenie o zamówieniu 19.07.2022- budowa łącznika – dokument PDF 1. 2. Ogłoszenie o zamówieniu – II postępowanie – budowa łącznika – dokument PDF 2. 3. Ogłoszenie o wyniku postępowania 26.10.2022- budowa łącznika – dokument PDF 3.

Modernizacja podłogi sportowej

Opis zamówienia- modernizacja podłogi sportowej – dokument PDF 1. Zapytanie ofertowe – modernizacja podłogi sportowej – dokument PDF 2. Wybór oferty – modernizacja podłogi sportowej – dokument PDF 3.

Remont pomieszczeń biurowych

1. Opis zapytania – remont pomieszczeń biurowych – dokument PDF 1. 2. Rozpoznanie cenowe – remont pomieszczeń biurowych – dokument PDF 2. 3. Zapytanie ofertowe – remont pomieszczeń biurowych – dokument PDF 3.